Skip Navigation
X
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
MRCA Girls Basketball game
December 1, 2022 | 4:00 PM - 5:00 PM

MRCA Girls Basektball game vs st joes at St Joes

MRCA Boys Basketball game
December 1, 2022 | 5:30 PM - 6:30 PM

MRCA Boys Basketball game vs St Joes at St Joes

MRCA Girls Basketball Game
December 5, 2022 | 4:00 PM - 5:00 PM

MRCA Girls Basketball game vs Spartanburg Prep

MRCA Boys Basketball Game
December 5, 2022 | 5:30 PM - 6:30 PM

MRCA Boys basketball game vs Spartanburg Prep at MRCA

Moms In Prayer
December 6, 2022 | 8:15 AM - 9:15 AM
MRCA Girls Basketball Game
December 8, 2022 | 4:00 PM - 5:00 PM

MRCA Girls basketball game vs lead academy at Lead

MRCA Boys Basketball Game
December 8, 2022 | 5:30 PM - 6:30 PM

MRCA Boys basketball game vs lead academy at lead

Elementary Christmas Program
December 8, 2022 | 7:00 PM - 8:00 PM
MRCA Girls Basketball game
December 12, 2022 | 4:00 PM - 5:00 PM

MRCA Girls basketball game vs Bob Jones at MRCA

MRCA Boys Basketball Game
December 12, 2022 | 5:30 PM - 6:30 PM

MRCA Boys Basketball game vs Bob Jones at MRCA

Moms In Prayer
December 13, 2022 | 8:15 AM - 9:15 AM
Strings Recital
December 13, 2022 | 6:30 PM - 7:30 PM
Band Concert
December 13, 2022 | 7:30 PM - 8:30 PM
MRCA Girls Basketball game
December 15, 2022 | 4:00 PM - 5:00 PM

MRCA Girls basketball game vs Christ church at CCES

MRCA Boys Basketball Game
December 15, 2022 | 5:30 PM - 6:30 PM

MRCA Boys Basketball game vs christ church at CCES

Moms In Prayer
December 27, 2022 | 8:15 AM - 9:15 AM